bip logo facebook logo

Aktualności i informacje:

Artykuły:

Oferta szkoleniowa:

październik 2021

26paź15:0016:30POROZMAWIAJMY O KOMPETENCJACH KLUCZOWYCH (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

28paź14:0015:30LEKKOATLETYKA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO(SZKOLENIE STACJONARNE)

29paź14:0017:15AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

listopad 2021

03lis15:0018:00GENIAL.LY OD PODSTAW - PREZENTACJE MULTIMEDIALNE JAKO FORMA PRZEKAZU INFORMACJI (SZKOLENIE ONLINE)

04lis15:0018:00WYCHOWANIE DO WARTOŚCI W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

05lis14:0017:15ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

08lis14:0016:15WARSZTATY TEATRALNE - I część (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

09lis15:0018:00OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - A NIE JEST ICH MAŁO!(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

10lis16:0017:30TWORZENIE TESTÓW W FORMULARZACH GOOGLE.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

15lis15:0018:00KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

16lis15:0018:00ZGRANA KLASA PO PANDEMII, CZYLI JAK POMÓC DZIECIOM W ODBUDOWIE PRZYJAZNYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

18lis15:0017:30JAK CIEKAWIE NAUCZAĆ MATEMATYKĘ. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

22lis16:0017:30W JAKI SPOSÓB OPRACOWAĆ ZADANIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ I PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ? (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

23lis15:0016:30WARUNKI ZDOBYWANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY. PRAWO O RUCHU DROGOWYM OD 21.05.2021R. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

24lis15:0016:30APLIKACJA SŁUŻY ... POMOCĄ - WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

25lis17:0018:30NAUCZANIE ZDALNE, HYBRYDOWE NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

26lis15:0018:00DZIAŁANIA SZKOŁY UKIERUNKOWANE NA WSPOMAGANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI POPRZEZ REALIZACJĘ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO ORAZ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

grudzień 2021

03gru15:3018:30PRZEMOC RÓWIEŚNICZA - ROZPOZNAWANIE I SPOSOBY POSTĘPOWANIA(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

07gru14:0017:15EGZAMIN MATURALNY Z J. POLSKIEGO W ROKU 2022 - FORMA, ZADANIA, WYMAGANIA (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

08gru15:0023:30WYKORZYSTANIE SZTUKI ORIGAMI W NAUCZANIU MATEMTYKI. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

09gru16:3018:00EKSPERYMENT I DOŚWIADCZENIE NA LEKCJI FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

13gru15:0018:00TRENING UWAŻNOŚCI - MINDFULNESS W KONTEKŚCIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI LEKCJI. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

14gru15:0018:00ROZWIJANIE POSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO NATURALNE W TOKU WZMACNIANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

15gru16:0017:30ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ SZKOLNICTWO BRANŻOWE? (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

16gru17:0018:30WYKORZYSTANIE NOWOCZSNYCH TECHNOLOGII NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W NAUCZANIU STACJONARNYM, HYBRYDOWYM I ZDALNYM(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

Szanowni Państwo,

   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku to akredytowana placówka doskonalenia funkcjonująca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy.

   Nasz Ośrodek jest placówką mająca coraz większe znaczenie pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych form doskonalenia. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie
i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności oraz wysokiej jakości oferowanych usług.

   Mając na uwadze jakość oferowanych usług zaprosiliśmy do współpracy uznanych specjalistów i wspólnie z nimi będziemy Państwa wspierać w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X