bip logo facebook logo

Aktualności i informacje:

Artykuły:

Oferta szkoleniowa:

sierpień 2022

Brak wydarzeń

wrzesień 2022

07wrz15:0018:00WYZWANIA XXI W. CZYLI JAK PLANOWAĆ I REALIZOWAĆ PROCES EDUKACYJNY ABY KSZTAŁTOWAĆ U UCZNIÓW KOMPETENCJE KLUCZOWE -SZKOLENIE STACJONARNE

07wrz15:3017:00Z NOWYM ROKIEM, PEWNYM KROKIEM. WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA. SZKOLENIE ONLINE

14wrz15:0018:00DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO - SZKOLENIE STACJONARNE

19wrz15:0018:00DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA - SZKOLENIE STACJONARNE

27wrz15:0018:00ROLA EMPATII I ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ W PRZEKAZYWANIU PRZEZ NAUCZYCIELI I PRZYSWAJANIU PRZEZ UCZNIÓW WIEDZY O WDŻ - SZKOLENIE STACJONARNE

28wrz15:3018:30UCZEŃ PODWÓJNIE WYJĄTKOWY - SZKOLENIE ONLINE

29wrz15:0016:30PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIKI Z UWZGLĘDNIENIEM WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO - SZKOLENIE STACJONARNE

październik 2022

05paź15:0017:15OBWÓD I POLE TRÓJKĄTA. POLE RÓWNOLEGŁOBOKU I POLE TRAPEZU - SZKOLENIE STACJONARNE

11paź15:0018:00JAK OCENIAĆ ABY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW I UNIKAĆ PUŁAPEK OCENIANIA? - SZKOLENIE STACJONARNE

12paź15:3017:00ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJACH POLSKIEGO W KLASACH WIELOKULTUROWYCH - SZKOLENIE ONLINE

12paź15:3018:30EMOCJE - JAK TOWARZYSZYĆ DZIECIOM W ICH PRZEŻYWANIU I OFEROWAĆ SWÓJ SPOKÓJ - SZKOLENIE STACJONARNE

18paź15:0018:00ROLA INTEGRACJI W EFEKTYWNEJ EDUKACJI - SZKOLENIE STACJONARNE

19paź16:0017:30CZY KAŻDY MA WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE NASZEGO WSPÓLNEGO OTOCZENIA? - SZKOLENIE STACJONARNE

20paź15:0018:00DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - SZKOLENIE ONLINE

26paź14:0015:30PRZYKŁADY PRAC WYTWÓRCZYCH NA LEKCJACH TECHNIKI Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWÓW EDUKACYJNYCH "JAWI" - WARSZTATY STACJONARNE

Szanowni Państwo,

   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku to akredytowana placówka doskonalenia funkcjonująca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy.

   Nasz Ośrodek jest placówką mająca coraz większe znaczenie pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych form doskonalenia. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie
i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności oraz wysokiej jakości oferowanych usług.

   Mając na uwadze jakość oferowanych usług zaprosiliśmy do współpracy uznanych specjalistów i wspólnie z nimi będziemy Państwa wspierać w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

X