bip logo facebook logo

Aktualności i informacje:

Artykuły:

Oferta szkoleniowa:

luty 2023

15lut14:0015:30SIEĆ NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY. "ACADEMICA - JAK TO DZIAŁA". - SZKOLENIE STACJONARNE

16lut10:0012:15ZMIANY W EDUKACJI EKONOMICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY - WYZWANIA I PROPOZYCJE. - KONFERENCJA STACJONARNA

16lut14:0017:00ROLA MENTORA W PRZYGOTOWANIU NAUCZYCIELA DO ZAWODU. - SZKOLENIE STACJONARNE

23lut10:0013:00SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI. PRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ. - SZKOLENIE STACJONARNE

23lut15:0018:00Uczeń podwójnie wyjątkowy - uczeń z zaburzeniami i utalentowany. SZKOLENIE ONLINE

24lut14:0015:30WARSZTATY "LESELUST", POŚWIĘCONE NOWYM METODOM PRACY Z LEKTURĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM. - SZKOLENIE STACJONARNE

24lut16:3019:30OCENIANIE UCZNIÓW I DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE.- SZKOLENIE ONLINE

28lut15:0018:00PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH. - SZKOLENIE STACJONARNE

28lut17:0018:30INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - SZKOLENIE ONLINE

marzec 2023

01mar15:0018:00UCZEŃ Z DEPRESJĄ W SZKOLE - SZKOLENIE STACJONARNE

01mar15:3017:00PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY - PRZYKŁADY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH - SZKOLENIE STACJONARNE

02mar15:0018:00KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI - LEKCJE STEAM-OWE, ELEMENTY VUCA - SZKOLENIE ONLINE

07mar16:0020:30LOGORYTMIKA DLA SMYKA - SZKOLENIE STACJONARNE

09mar15:0016:30METODA PROJEKTU NA LEKCJACH TECHNIKI - SZKOLENIE STACJONARNE

11mar09:0011:30SIEĆ NAUCZYCIELI MATEMATYKI. WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRACA NAD DOKUMENTEM. - SZKOLENIE STACJONARNE

14mar15:0018:00WYZWANIA XXI W. CZYLI JAK PLANOWAĆ I REALIZOWAĆ PROCES EDUKACYJNY ABY KSZTAŁTOWAĆ U UCZNIÓW KOMPETENCJE KLUCZOWE - SZKOLENIE ONLINE

15mar15:0018:00DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI- SZKOLENIE STACJONARNE

16mar15:0018:00ROLA MYSLENIA PYTAJNEGO W EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA - SZKOLENIE STACJONARNE

23mar16:0017:30BYĆ JAK DOBRY WĘDKARZ... CZYLI O METODACH SKUTECZNEGO KODOWANIA INFORMACJI Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - SZKOLENIE ONLINE

27mar15:0018:00DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY - SZKOLENIE STACJONARNE

28mar15:3017:00JAK WPROWADZAĆ EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ NA LEKCJACH. O SZANSACH I ZAGROŻENIACH INKLUZJI - SZKOLENIE STACJONARNE

29mar15:0018:00UCZEŃ Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - SZKOLENIE STACJONARNE

30mar17:0018:30STRETCHING NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - SZKOLENIE ONLINE

kwiecień 2023

04kwie16:0020:30WPŁYW MUZYKI NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA. INSPIRACJA DO AKTYWNEGO SŁUCHANIA I TWORZENIA MUZYKI. - SZKOLENIE STACJONARNE

13kwie16:0017:30W JAKI SPOSÓB OPRACOWAĆ ZADANIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ I PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ- SZKOLENIE ONLINE

17kwie15:0018:00TRENING UWAŻNOŚCI - MINDFULNESS NA LEKCJI - SZKOLENIE STACJONARNE

19kwie15:0016:30WPROWADZENIE DO OBRÓBKI DREWNA I METALU NA LEKCJACH TECHNIKI. PODSTAWOWE OPERACJE TECHNOLOGICZNE - SZKOLENIE STACJONARNE W SP W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE.

19kwie15:3017:00WSPIERANIE UCZNIÓW LEWORĘCZNYCH W DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIAI PISANIA- SZKOLENIE STACJONARNE

26kwie15:0016:30A MOŻE ESCAPE ROOM? - SZKOLENIE STACJONARNE

27kwie16:0018:15WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA OŚWIATOWEGO - SZKOLENIE STACJONARNE

Szanowni Państwo,

   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku to akredytowana placówka doskonalenia funkcjonująca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy.

   Nasz Ośrodek jest placówką mająca coraz większe znaczenie pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych form doskonalenia. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie
i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności oraz wysokiej jakości oferowanych usług.

   Mając na uwadze jakość oferowanych usług zaprosiliśmy do współpracy uznanych specjalistów i wspólnie z nimi będziemy Państwa wspierać w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.