bip logo facebook logo

Aktualności i informacje:

Artykuły:

Oferta szkoleniowa:

wrzesień 2021

29wrz15:0016:30MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - 29.09.2021 (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

październik 2021

04paź14:0016:30KULTURA ŻYWEGO SŁOWA W PRACY NAUCZYCIELA (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

05paź16:0019:00Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu i klasach I-III -> 05.10.2021 (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

06paź15:0018:00ZMIANY ORGANIZACYJNE W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - 06.10.2021 (SZKOLENIE ONLINE)

07paź16:0017:30INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

12paź15:0018:00ZGRANA KLASA PO PANDEMII, CZYLI JAK POMÓC DZIECIOM W ODBUDOWIE PRZYJAZNYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

13paź15:0016:30WARUNEK TRÓJKĄTA. SUMA KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH TRÓJKĄTA. (SZKOLENIE ONLINE)

18paź14:0017:00AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY, KONTRAKTOWEGO, MIANOWANEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

19paź14:0017:00Excel w pracy nauczyciela bibliotekarza. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

20paź15:0018:00ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH W BUDOWANIU PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z INNYMI I Z SAMYM SOBĄ.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

21paź15:0018:00KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY - 21.10.2021 (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

26paź15:0016:30POROZMAWIAJMY O KOMPETENCJACH KLUCZOWYCH (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

27paź15:0016:30ZACZNIJMY OD SIEBIE - INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

28paź14:0015:30LEKKOATLETYKA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO(SZKOLENIE STACJONARNE)

29paź14:0017:15AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

listopad 2021

03lis15:0018:00GENIAL.LY OD PODSTAW - PREZENTACJE MULTIMEDIALNE JAKO FORMA PRZEKAZU INFORMACJI (SZKOLENIE ONLINE)

04lis15:0018:00WYCHOWANIE DO WARTOŚCI W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

08lis14:0016:15WARSZTATY TEATRALNE - I część (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

09lis15:0018:00OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - A NIE JEST ICH MAŁO!(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

10lis16:0017:30TWORZENIE TESTÓW W FORMULARZACH GOOGLE.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

16lis15:0018:00REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH WTOKU WSPOMAGANIA PRZEZ SZKOŁĘ WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

18lis15:0017:30JAK CIEKAWIE NAUCZAĆ MATEMATYKĘ. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

19lis14:0017:15ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

22lis16:0017:30W JAKI SPOSÓB OPRACOWAĆ ZADANIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ I PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ? (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

23lis15:0016:30ORGANIZACJA CZASU I RÓWNOWAGA PRACA - DOM (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

23lis15:0016:30WARUNKI ZDOBYWANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY. PRAWO O RUCHU DROGOWYM OD 21.05.2021R. (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

24lis15:0016:30APLIKACJA SŁUŻY ... POMOCĄ - WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

24lis15:0016:30APLIKACJA SŁUŻY ... POMOCĄ - WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

25lis17:0018:30NAUCZANIE ZDALNE, HYBRYDOWE NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

26lis15:0018:00DZIAŁANIA SZKOŁY UKIERUNKOWANE NA WSPOMAGANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI POPRZEZ REALIZACJĘ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO ORAZ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE.(SZKOLENIE STACJONARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJŚCIA NA ONLINE)

Szanowni Państwo,

   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku to akredytowana placówka doskonalenia funkcjonująca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy.

   Nasz Ośrodek jest placówką mająca coraz większe znaczenie pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych form doskonalenia. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie
i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności oraz wysokiej jakości oferowanych usług.

   Mając na uwadze jakość oferowanych usług zaprosiliśmy do współpracy uznanych specjalistów i wspólnie z nimi będziemy Państwa wspierać w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X