bip logo facebook logo

Wszyscy gotowi? Czas zaczynać.

Wracamy w szkolne mury w trudnym czasie pandemii z nadzieją, że nawet jeśli pojawią się trudności, to jesteśmy w stanie je pokonać.
Dobiega końca czas wakacji, odpoczynku, być może kolejnych szkoleń. A przed nami wyzwania: procedury, procedury, procedury i bardzo silna motywacja do pracy przejawiająca się w pełnym nadziei – pozytywnym nastawieniu.
Doskonale wiemy jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel. „Dobry nauczyciel potrafi zainspirować swoich uczniów (no dobrze, niektórych
z nich). Za to zły nauczyciel potrafi zniechęcić do przedmiotu na całe życie. (…) nauczanie ma znaczenie”.
Yuval Noah Harari w książce „21 lekcji na XXI wiek” przedstawia swoją wizję edukacji przyszłości, wyraźnie podkreślając, że nie wiemy jak będzie wyglądał świat w 2050 roku i jakie umiejętności będą wówczas niezbędne człowiekowi. Mówi: „szkoły powinny przestawić się na uczenie „czterech K” – krytycznego myślenia, komunikacji, kooperatywności i kreatywności (…) najważniejsza będzie zdolność radzenia sobie ze zmianą, uczenia się nowych rzeczy
i zachowywania równowagi psychicznej w nieznanych sytuacjach.” To oczywiście jedna z wielu koncepcji dla nauczania na przyszłość. Większość
z nich jednak zwraca uwagę na kształtowanie właśnie tzw. umiejętności miękkich.
Jak szkoła, edukacja będzie wyglądała nie wie nikt, ale też sami już dzisiaj doświadczamy, jak cyfrowe technologie zmieniły sposób naszej pracy, relaksu, myślenia, relacji społecznych.
„Wszystko płynie”, a nurt czasem bywa rwący.
Nie ma odwrotu, płyniemy.

A może wszystko już było.

Lidia Okrzesa – nauczyciel doradca metodyczny z matematyki

Bibliografia
„Listy do młodego matematyka” Ian Stewart
„21 lekcji na XXI wiek” Yuval Noah Harari
skan rysunku z podręcznika „Matematyka 2” GWO z interpretacją Michała Szurka zaczerpniętą z serii wykładów „O nauczaniu matematyki”

 

Zapraszamy do współpracy w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021                                                                                                              Dyrektor, nauczyciele doradcy metodyczni i pracownicy

                                                                                                              Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku

Komentarze są wyłączone.