bip logo facebook logo

DOBRE PRAKTYKI

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli  do tworzenia na naszej stronie internetowej bazy Dobrych Praktyk w obszarze edukacji.

Udostępnianie Dobrej Praktyki to zarówno promocja autora i szkoły, ale też poczucie satysfakcji, że efekty wykonywanej pracy mogą posłużyć innym w poprawie efektywności w kształceniu, wychowaniu i opieki.

Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty (Bednarek M. 2007, s. 161).


 

 

Zasady publikacji Dobrej Praktyki:

  • Do publikacji przyjmujemy dokumenty w wersji elektronicznej w formacie tekstowym (czcionka Calibri 12 pkt) w dowolnym edytorze tekstu. Ewentualne zdjęcia nie mogą przekraczać 4MB.

  • Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie.

  • Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do ich autorów.

  • Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, a w przypadku niezbędnych poprawek edytorskich może udzielić konsultacji merytorycznych.

  • Za publikację nie pobiera się opłat. Autorowi publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.


 

W celu publikacji należy dostarczyć:


Przykłady dobrych praktyk: