bip logo facebook logo

Doradztwo metodyczne

Katarzyna Ćwiąkała

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – mgr inż. Katarzyna Ćwiąkała

Doradca metodyczny w obszarze kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku dla nauczycieli szkół branżowych i techników z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zawodzie technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 2 w Bochni.

 Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach fotogrametrycznych oraz geodezyjnych firmach handlowo-usługowych.

Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako autor i recenzent materiałów egzaminacyjnych. Recenzowała projekt nowej (2019) podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik geodeta. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie egzaminu zawodowego w zawodzie technik geodeta.

Trener wspomagania szkół w rozwijaniu umiejętności uczenia się kształtowanej przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów.

Otrzymała tytuł „Zawodowiec Roku 2022″ w dziedzinie geodezji.

 Od 2023 roku powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do ścisłego grona Ekspertów ds. Kształcenia Zawodowego EVET (National VET Team) w rozwoju systemu edukacji zawodowej.

Interesuje się problematyką uczenia się przez całe życie.

tel. 728 497 769 / email: katarzynacwiakala@pce-brzesko.pl

Login: live:.cid.230665f9c5b1638c

KONSULTACJE:

Poniedziałek: 11.30-13.00

Czwartek: 11.00-12.30 (dwa ostatnie czwartki miesiąca w ZS Nr 2 w Bochni)

 

Iwona Krzysztof

JĘZYK POLSKI – mgr Iwona Krzysztof

Doradca metodyczny z języka polskiego dla nauczycieli szkół podstawowych. Dyplomowany nauczyciel języka polskiego, francuskiego oraz zajęć o charakterze terapeutycznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku. Egzaminator z zakresu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka francuskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie). Certyfikowany Koordynator ds. Modelowego systemu profilaktyki i pomocy  psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografią, dyskalkulią). Członek Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego. Wspomaga nauczycieli z trzech powiatów: brzeskiego, bocheńskiego i wielickiego.

tel. 606 134 091 / email: iwonakrzysztof@pce-brzesko.pl

Login: live:8dbb519c01411cb8

KONSULTACJE: 

Środa: 14.00-15.30

Piątek: 14.00-15.30

Trener - Lidia Okrzesa

MATEMATYKA – mgr Lidia Okrzesa

Doradca metodyczny z matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych, dyplomowany nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej
w Porąbce Uszewskiej, egzaminator CKE, członek Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

tel. 609 587 979 / email: lidia.okrzesa@gmail.com / lidiaokrzesa@pce-brzesko.pl

Login: lidia.okrzesa

KONSULTACJE:

Poniedziałek: 14.00-15.30

Środa: 13.00-14.30

 

Paweł Płoskonka

WYCHOWANIE FIZYCZNE – mgr Paweł Płoskonka

Doradca metodyczny dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w powiecie brzeskim, bocheńskim, wielickim i proszowickim.

Nauczyciel  dyplomowany z ponad 25 letnim stażem nauczania Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Absolwent Akademii  Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  w Krakowie – kierunek – „Wychowanie fizyczne”.

Trener drugiej klasy piłki nożnej, instruktor koszykówki, były sędzia Piłki Nożnej na szczeblu Centralnym, a obecnie obserwator PZPN objęty szkoleniem Centralnym w Polsce.

Pracował jako  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie: ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie  zmodernizowanego systemu  doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”.  Ukończył  szkolenie: ,,Szkołę trenerów wspomagania  II”.

tel. 501 307 786 / email: pawelploskonka@pce-brzesko.pl

Login: Paweł Płoskonka 75

KONSULTACJE:

Poniedziałek: 10.45-13.00

Wtorek: 12.00-12.45

Jolanta Sulma

FIZYKA – mgr Jolanta Sulma

Doradca metodyczny z fizyki dla szkół podstawowych, chętnie dzielący się swoim doświadczeniem również z nauczycielami innych przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem, zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie.

Osoba zaangażowana w swoją pracę, realizator wielu projektów, konkursów i innowacji w swojej szkole. Autorka pakietu edukacyjnego  „CREDO na start” (scenariusz lekcji oraz materiały pomocnicze) dla nauczycieli, zamieszczonego na stronie projektu naukowego CREDO prowadzonego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN: https://credo.science/education-materialyeng/. Materiały zostały opublikowane w jęz. polskim  oraz w j. angielskim. Współorganizatorka ogólnopolskiego konkursu: „Łowcy cząstek”.  Prowadząca eksperckie konsultacje merytoryczne dla Centrum Nauki Kopernik

tel.728 479 755 / email: jolantasulma@pce-brzesko.pl 

KONSULTACJE:

https://us04web.zoom.us/j/466281777pwd=RkRSdE1BeFkvRDUxK0sraURnUkNxZz09

Poniedziałek: 12.15-13.00 i 14.00-15.15

Wtorek: 10.50-11.50

 

Jarosław Wytrwał

TECHNIKA – mgr Jarosław Wytrwał

Doradca metodyczny z techniki dla nauczycieli szkół podstawowych. Nauczyciel dyplomowany, trener wspomagania szkół, praktyk z ponad trzydziestoletnim stażem pracy. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od początku kariery nauczycielskiej związany ze Szkołą Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze. Organizator i koordynator programów i konkursów szkolnych i gminnych. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia www.zbylitowska.pl, zajmującego się wspieraniem działań społecznych, kulturalnych, proekologicznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz społeczności lokalnej.

tel. 606 476 889 / email: jaroslawwytrwal@pce-brzesko.pl

Login: jarekwytrwal

KONSULTACJE:

Poniedziałek: 14.00-15.30

Czwartek: 8.00-9.30 (w ostatni czwartek miesiąca dyżur w MCDN Tarnów)

Wszystkie formy doradztwa metodycznego  oferowane przez nasz Ośrodek są bezpłatne.