bip logo facebook logo

Lekcja otwarta prowadzona przez doradcę metodycznego z wykorzystaniem heks edukacyjnych

 

Środki dydaktyczne i materiały:

  • heksy edukacyjne

Formy pracy:

  • praca indywidualna
  • praca w grupach

Chciałabym przedstawić jedną z technik motywowania i aktywizowania uczniów na lekcjach, którą pracowałam na ostatniej lekcji otwartej- heksy edukacyjne. Praca z heksami wprowadza bardzo dobrą atmosferę, jest bardzo emocjonująca i wpływa na większe zaangażowanie uczniów podczas lekcji. Emocje zaś są markerami pamięci!

 

 

 

Heksy to sześciokątne kartoniki, które można zakupić lub własnoręcznie wydrukować. Gdy będą wykonane z papieru minusem ich będzie to, że będą jednorazowe. Najlepsze są takie wielokrotnego użytku, po których można pisać markerem suchościeralnym.

Na heksach należy zapisywać skojarzenia i układać je w taki sposób, aby stykały się ze sobą co najmniej jednym bokiem, tworząc strukturę przypominającą plaster miodu.

Praca z heksami edukacyjnymi jest formą rozmowy, dlatego warto wcześniej przygotować odpowiednie miejsce. Dobrze jest połączyć stoliki lekcyjne tak, aby utwo­rzyły duży stół lub zorganizować pracę z heksami na pod­łodze, a uczniowie wówczas siedzą na krzesłach ustawionych w kręgu. Najważniejsze jest to, aby wszystkie osoby miały możliwość obserwowania zmieniającego się w trakcie wspólnej pracy układu heksów.

Gdy klasa liczy około 20 osób, proponuję podzielić je na 4 mniejsze zespoły.

 

 

Ćwiczenie należy rozpocząć, ukła­dając na środku stołu (podłogi) pierwszy kartonik z hasłem przewodnim wokół którego będzie budowana mapa skojarzeń – robi to nauczyciel. Następnie należy roz­dać uczniom po jednym kartoniku, a resztę pozostawić na boku. Poproś, aby uczestnicy zajęć napisali na heksach swoje skojarzenia z tematem przewodnim. Gdy wszyscy skończą zapisywać swoje skojarzenia, zaproś pierwszą osobę do dołożenia jednego heksa ze skojarzeniem do heksa leżącego na stole oraz wyjaśnienie (uzasadnienie) źródła tego skojarzenia. Następnie kolejne osoby dokładają swoje heksy, każdorazo­wo wskazując związek swojego skojarzenia ze skojarzeniami, do których przylega położony właśnie heks.

 

 

 

Ja osobiście najbardziej lubię wykonywać ćwiczenie z heksami na początku jakiegoś działu – dzięki temu nawiązuję do dotychczasowej wiedzy uczniów, mam wstępną ocenę, co uczestnicy zajęć wiedzą o danym temacie, jak głęboka jest to wiedza i skąd pochodzi. Dzięki temu mogę dostosować dalszą część zajęć do sytuacji edukacyjnej. Jest to niejako metoda diagnozy z elementem zaskoczenia, wzbudzająca ciekawość uczniów. Uczniowie uczą się aktywnego słuchania siebie nawzajem, a także uzasadniania swojego zdania.

Heksy oczywiście można stosować na każdym etapie lekcji, w środku jako monitorowanie postępów uczniów, a także jako podsumowanie tematu na końcu zajęć.Po zakończeniu ćwiczenia z heksami poproś uczniów o krótką analizę powstałego plastra miodu – mapy skojarzeń. Przykładowe pytania, które możesz zadać, zachęcając uczestników zajęć do podsumowania:

  • Co możecie powiedzieć o wyniku waszej pracy?
  • Czy coś was zdziwiło/ zaskoczyło/ rozśmieszyło? Co? Dlaczego?
  • Czy dostrzegacie jakieś prawidłowości w waszych skojarzeniach? Jakie?

 

Zdaję sobie sprawę, że wykorzystanie tej pomocy dydaktycznej będzie najbardziej zasadne w sali lekcyjnej po powrocie do szkoły offline w związku z tym przygotowałam też moją mapę skojarzeń, której tematem przewodnim jest hasło: EDULACJA ZDALNA. Zapraszam do refleksji nad własnym warsztatem pracy podczas edukacji zdalnej.

 

 

Doradca metodyczny d/s przedmiotów zawodowych – Pani Katarzyna Ćwiąkała

 

 

Zachęcamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli – doradców metodycznych w ramach:

konsultacji online prowadzonych na Skypie.

 

 

Komentarze są wyłączone.