bip logo facebook logo

Doradca metodyczny- przewodnik i mentor w świecie innowacji pedagogicznych – wystąpienie doradczyni J. Sulmy na Wydziale FAIS UJ

4 marca 2024 roku Jolanta Sulma, doradczyni metodyczna, wygłosiła inauguracyjny wykład dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych podczas Seminarium Dydaktycznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematem wykładu była rola doradcy metodycznego we wspieraniu nauczycieli w prowadzeniu innowacji pedagogicznych. Pani Sulma rozpoczęła od przedstawienia roli doradcy metodycznego w systemie doskonalenia nauczycieli, szczegółowo omawiając zagadnienia powierzenia funkcji doradcy metodycznego oraz jego zadania i formę ich realizacji.

W drugiej części wykładu prelegentka skupiła się na omówieniu innowacji pedagogicznych w szkole. Podkreśliła korzyści płynące z takich działań dla wszystkich interesariuszy: nauczycieli, uczniów, rodziców, a nawet organów prowadzących szkoły. Pani Sulma zaprezentowała dwa przykłady działań innowacyjnych, które sama prowadziła:

  • Kopernikański Dzień Nauki – Strefa Odkrywania: działanie realizowane w pięciu szkołach województwa małopolskiego, mająca na celu promowanie nauk ścisłych i przyrodniczych wśród uczniów.
  • Eksperymenty dla małych i dużych: innowacja prowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie, ukierunkowana na rozwijanie u uczniów umiejętności badawczych, eksperymentowania oraz wystąpień publicznych.

Wykład zakończył się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której doktoranci mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat omawianych zagadnień.

Podsumowując, wykład Jolanty Sulmy spotkał się z dużym zainteresowaniem doktorantów. Prelegentka w rzetelny i wyczerpujący sposób przedstawiła rolę doradcy metodycznego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych. Zaprezentowane przykłady innowacji pedagogicznych stanowiły inspirację dla uczestników seminarium i zachęciły do refleksji nad znaczeniem kreatywności i nowatorskich rozwiązań w nauczaniu.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.