bip logo facebook logo

Sprawdzian w Sieci.

Uczę matematyki i poszukiwałam narzędzia, które pozwoliłoby moim uczniom, w czasie sprawdzianu lub kartkówki, zapisać ułamki, potęgi, pierwiastki, równania …, czy też wykazać się kolejnymi etapami rozwiązania zadania otwartego.

Formularz Google jest świetnym narzędziem do szybkiej interakcji z uczniami w czasie lekcji on-line. Wybieramy typ pytania, dodajemy odpowiedzi, wartości punktowe, mamy możliwość zmiany koloru motywu, tła, wygenerowania wyników i zapisania ich na dysku nauczyciela.
Ale to wszystko zbyt mało, jak na  test z matematyki.

Narzędziem, z którego zdecydowanie częściej korzystam do przygotowywania sprawdzianów online jest Testportal.

Testportal jest dla nauczycieli bezpłatnym (w podstawowym zakresie) narzędziem do  tworzenia testów czy sprawdzianów.

Uczeń korzystając z edytora równań zapisuje potęgi, pierwiastki, ułamki zwykłe, działania. I nawet czwartoklasiści potrzebowali niewiele wyjaśnień, aby doskonale radzić sobie z takimi narzędziami.

Przygotowywanie sprawdzianu, kartkówki, testu (a przerobiłam wersję papierową testu ósmoklasisty na wersję online), czy ankiety dla rodziców, jest bardzo intuicyjne i nie powinno sprawiać większych trudności. W każdym z tych przypadków wyniki zbierane są automatycznie i dokonywana jest ich analiza. W podsumowaniu sprawdzianu korzystamy ze statystyk a to: średni czas rozwiązywania kolejnych zadań, średnie wyniki dla poszczególnych pytań, rozkład udzielonych odpowiedzi. Możemy prześledzić wyniki każdego z zadań.

Testportal ma możliwość uruchomienia zabezpieczenia, które zwiększa wiarygodność przeprowadzanego testu. Każde bowiem opuszczenie strony z zadaniami jest rejestrowane, a rozwiązujący otrzymuje ostrzeżenie. Jeszcze nigdy nie skorzystałam, ale jest również taka możliwość, że jeśli przekroczona zostanie dozwolona liczba takich opuszczeń, test zostanie zablokowany.
Możemy oczywiście ustawić czas rozpoczęcia, czas dostępu i zakończenia. No i obserwujemy na bieżąco postęp rozwiązywania testu przez uczniów.

Zestawienie statystyk danego sprawdzianu, możliwość wygenerowania pliku pdf lub excela dla całej grupy lub dla poszczególnych uczniów, to znaczne ułatwienie dla przeprowadzenia ewaluacji.

Testportal to bardzo dobre narzędzie dla nauczycieli matematyki, ale myślę, że także nauczyciele innych przedmiotów mogą z powodzeniem wykorzystać tę platformę w swojej pracy zdalnej.
I nie tylko.

 

Lidia Okrzesa
nauczyciel doradca metodyczny z matematyki

Komentarze są wyłączone.