bip logo facebook logo

Matematyczna sobota

20 kwietnia, w zimną i deszczową sobotę, odbyła się się w Krakowie konferencja „Matematyka szkolna – co i jak?” zorganizowana przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Konferencja dla nauczycieli matematyki, ale także dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którym na sercu leży sprawność matematyczna najmłodszych uczniów.

Warsztaty poprzedzone zostały dyskusją panelową, w której wzięli udział zaproszeni goście wydarzenia, a to: pani Alina Przychoda (prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki), pan Tomasz Szwed (członek Zarządu Głównego SNM, uczestnik ministerialnych prac nad zmianami w Podstawie programowej), pan Zdzisław Pogoda (wykładowca akademicki, popularyzator matematyki), pan Piotr Ludwikowski (Kierownik Pracowni Egzaminów Maturalnych w OKE w Krakowie) i pan Jerzy Matwijko (Kierownik Wydziału Egzaminów Ogólnokształcących w OKE w Krakowie).
Konferencję swoją obecnością zaszczycił także pan Artur Pasek – I Małopolski Wicekurator Oświaty.

Chyba każdy nauczyciel, w szczególności zapewne nauczyciel matematyki, dość często słyszy od swoich uczniów pytania: Po co mi to? Dlaczego mam się tego uczyć? I stwierdzenie: Przecież nigdy do niczego mi się to nie przyda.

Matematyka jest bardzo ważną częścią naszego życia. To ona rozwija umysł, kształtuje myślenie logiczne, uczy „wychwytywać” sens, a nie tylko schematy, daje narzędzia do skutecznego uczenia się. Wszystko wokół nas w mniejszym lub większym stopniu związane jest z matematyką.

Niepokój budzi fakt, na który zwrócił uwagę Pan Zdzisław Pogoda, wykładający matematykę dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor powiedział, że absolwenci szkół ponadpodstawowych (ci, z którymi ma do czynienia, ci, którzy studiują matematykę) nie mają samodzielności w uczeniu się – nie potrafią myśleć logicznie, nie chcą, a może nie potrafią się uczyć. Studenci proszą o materiały w formie elektronicznej i nic z nimi nie robią, oczekując gotowych rozwiązań, nie podejmują żadnego wysiłku.

Czy czasem nauczyciele uczący w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych też nie spotykają się z takim zjawiskiem?
A czy korepetycje nie pogłębiają tego stanu?

Marzenia, jakie mamy (my nauczyciele) marzenia?
Pamiętajmy, że nauczyciel i lekarz to zawody związane z pewnym powołaniem. Nawet idealna podstawa programowa nie daje gwarancji sukcesu ucznia. Wiele zależy od nas, od naszych relacji
z uczniami, od dobrego z nimi kontaktu. A to z kolei zależy od doskonałego wyedukowania nauczyciela
i możliwości udzielania mu wsparcia. Nauczyciel musi być dobrze metodycznie przygotowany do prowadzenia lekcji, metodycznie i psychologicznie.
Nauczyciele doradcy metodyczni służą wsparciem.

 

Bardzo bogata oferta warsztatów umożliwiła uczestnikom podniesienie swoich kompetencji metodycznych. Były zajęcia dotyczące gier planszowych, warsztaty z wykorzystania płytek algebraicznych, przedstawione zostały możliwości sztucznej inteligencji, omówione metody pracy
z uczniami mającymi trudności z matematyką oraz błędy popełniane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.

To była bardzo pracowita sobota, bardzo twórcza.
No i te spotkania …

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.