bip logo facebook logo

XXXII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Od 23 do 26 lutego odbyła się XXXII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, w której miałam  ogromną przyjemność uczestniczyć.
Ponieważ konferencja odbywała się w Opolu, to jej przewodnim hasłem było „Matematyczne O!pole”. Legenda o powstaniu Opola mówi o plemiennym władcy, który przed wiekami, gdy tereny nad Odrą porastały dzikie puszcze, samotnie oddalił się w czasie polowania od swojej drużyny. Nie mogąc znaleźć drogi, błąkał się wiele dni po lesie. Kiedy wreszcie natrafił na niedużą polanę i stojące na niej chaty wieśniaków, miał krzyknąć z radości: „O! pole”. Z wdzięczności kazał w tym miejscu wybudować gród. Opole właśnie.*

W konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wzięło udział około 700 uczestników, którymi byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych, przedstawiciele firm wydawniczych i organizacji pozarządowych.

Wykład inauguracyjny „Tylko autonomiczny nauczyciel pozwoli na autonomię ucznia” wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz. Pani profesor mówiła o motywacji zewnętrznej i wewnętrznej, ocenach (nie tylko) szkolnych, autonomii nauczyciela i autonomii ucznia. Podkreślała, że szkoła musi uwzględniać nauki psychologiczne, pedagogiczne i ich najnowsze koncepcje, aby budować szkołę jutra, szkołę, w której budowanie autonomii ucznia będzie efektem autonomii nauczyciela.

Niezwykle ważną częścią pierwszego dnia były wystąpienia plenarne, a to: „Jakie są preferencje młodych ludzi?, „Jak wygrać grę o uwagę uczniów?”, „Kogo spotykamy w szkolnych ławkach?”. Odbył się również panel dyskusyjny „Matematyka i lekcje matematyki oczami uczniów”
z udziałem dzieci i młodzieży opolskich szkół. Uczniowie mówili o swoich skojarzeniach z lekcjami matematyki, co ich zdaniem sprzyja, a co utrudnia naukę matematyki. Być może byli to uczniowie „dobrani” do potrzeb konferencji (czyli lubiący matematykę) ponieważ na pytanie „co zmienilibyście w szkole będąc ministrem oświaty” odpowiadali, że chcieliby „zlikwidować ortografię, nie uczyć się dat z historii, zwiększyć ilość godzin matematyki”. Uczniowie udzielili również rad nauczycielom: „żeby było więcej zabawy, żeby nauczyciele mieli więcej cierpliwości i wyrozumiałości, żeby budowali atmosferę, w której uczeń będzie się czuł bezpiecznie, żeby dawali dobre i doceniające komentarze do naszej pracy”.
Może więc warto przychylić się do tych życzeń.

Konferencję zaszczyciła swoją obecnością pani Katarzyna Lubnauer – Sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Wiceminister mówiła o docenianiu pracy nauczycieli,
o kierunkach i planach ministerstwa, w szczególności tych dotyczących podstaw programowych.

Kolejne dni konferencji – sobota, niedziela i poniedziałek – to łącznie około 200 zajęć (wykładów
i warsztatów) w dziesięciu sesjach warsztatowych. Dni wypełnione pracą. Ale …  Można było także zwiedzić Opole, spędzić wieczór w teatrze, potańczyć, uczestniczyć w turnieju Rummikub, zagrać Kartami Grabowskiego lub składać modele origami pod czujnym okiem instrukatora.

Przyjazna i twórcza atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności.
To był niezapomniany czas.

Lidia Okrzesa
nauczyciel doradca metodyczny z matematyki

* https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/legenda-o-powstaniu-opola

Komentarze są wyłączone.