bip logo facebook logo

– Formularz – Szkolenie Rady Pedagogicznej – Teoria i praktyka w procesie oceniania wewnątrzszkolnego.- 11.12.2023

    Zapisy na szkolenie: Szkolenie Rady Pedagogicznej - Teoria i praktyka w procesie oceniania wewnątrzszkolnego - 11.12.2023