bip logo facebook logo

Kadra

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku współpracuje z wysoko kwalifikowaną kadrą wykładowców, których doświadczenie nie tylko poparte jest dyplomami, certyfikatami i odbytymi kursami, ale także praktyką zawodową realizowaną zarówno w pracy jak i na szkoleniach. Wpływa to na jakość prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych.

Głowacka Lidia 

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor szkoły, wieloletni wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wykładowca akademicki. Koordynator zespołów dyrektorskich dla szkół i przedszkoli. Organizator i ekspert szkoleń dla kadry zarządzającej placówek oświatowych.

Gurgul Tomasz

Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu w oświacie. Doradca metodyczny do spraw wychowania fizycznego w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie. Obecnie dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

Kaczkowska (Szczerba) Monika

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, założycielka Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPKA w Tarnowie. Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Pedagogicznego, Szkoły Trenerów BAZA (310h ), Szkół Trenerskich MENTOR: Szkoła Action Learning (40h) i Szkoła Gier i Symulacji. Pracuje aktywnymi metodami pracy, łączy ruch z myśleniem i twórczym działaniem. Pracuje jako terapeuta, prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Koćwin Stanisław

Doświadczony profilaktyk, członek zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Od wielu lat zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachować młodzieży. Program profilaktyczny „Godność człowieka” jest opracowany według koncepcji zintegrowanej profilaktyki uniwersalnej, co oznacza, że jednocześnie może zapobiegać różnym negatywnym zachowaniem młodzieży przy tym samym nakładzie sił i kosztów.

Koźmińska Alicja

Wieloletni kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla dorosłych, nauczycieli bibliotekarzy. Rozwijanie oraz upowszechnianie zainteresowań czytelniczych.

Krysa Wiesława

Coach, trener ICI International Consulting&Training, prowadzenie szkoleń w edukacji dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy, doradców metodycznych i zawodowych, kadry zarządzającej oświatą. Łącznie ponad 700 godzin szkoleniowych przeprowadzonych w województwach małopolskim, podkarpackim, łódzkim i mazowieckim. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie. Wykładowca na studiach podyplomowych z Coachingu i Mentoringu na Wydziale Socjologii i Filozofii UMCS w Lublinie.

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów:
1. Współautorka książki „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia?”.
2. Współautorka książki „Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak motywować uczniów do pracy”.
3. Współautorka książki „77 coachingowych lekcji wychowawczych. Trzyletni program wychowawczy dla uczniów liceum”.

Owsianka Tomasz

Informatyk, trener, wykładowca i praktyk. Właściciel firmy zajmującej się edukacją informatyczną. Doświadczenie w zakresie szkoleń IT, szkoleń komputerowych, ECDL, ECCC, poligrafii, e-nauczania.

Ratusińska-Gromny Paula

Psycholog, mediator, nauczyciel. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej, na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Lublinie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej, terapią psychologiczną, współprowadzeniem zajęć grupowych dla dzieci czy zajęć warsztatowych przeznaczonych dla rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze. Ukończyła roczny kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowany przez Ośrodek Terapii Poznawczo – behawioralnej MENSANA w Krakowie.

Ruszaj Zbigniew

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej. Wykładowca Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Kierownik Katedry Pedagogiki w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia w powiecie brzeskim.

Skóbel Bernadetta

Radca Prawny w Związku Powiatów Polskich. Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Warszawie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie zadań samorządu terytorialnego, autorka opinii prawnych i różnych analiz.

Śliwiak Bożena

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel – konsultant w placówce doskonalenia. Nauczyciel nauczania zintegrowanego w szkołach podstawowych. Pełniła funkcję dyrektor szkoły podstawowej.

Święch Anetta

Coach, trener – praktyk. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i pedagogiki. Jest mediatorem szkolnym i rówieśniczym (certyfikat Polskiego Centrum Mediacji). Prowadziła zajęcia jako trener ekspert w największym polskim projekcie edukacyjnym „Przywództwo”. Recenzowała scenariusze zajęć przygotowane dla potrzeb tego projektu. W swoim dorobku trenerskim posiada setki godzin szkoleniowych, pracowała między innymi dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i dla wielu innych znaczących ośrodków szkoleniowych i placówek edukacyjnych w Polsce.

Zelek Grzegorz

Wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pedagog szkolny gimnazjum w Brzesku. Terapeuta – pedagog i wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe w kierowaniu placówkami psychologicznymi, prowadzeniu grup wsparcia obejmujący psychologów, pedagogów szkolnych, szkolenia dla rodziców. Organizator wielu konferencji dla wychowawców i nauczycieli. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.

Zientecka Liliana

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i wiceburmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.