bip logo facebook logo

Sieć współpracy i samokształcenia – koncepcja i idea

 

Sieć współpracy i samokształcenia – koncepcja i idea

Sieć współpracy i samokształcenia tworzy międzyszkolny zespół nauczycieli, którzy pracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Ich współpraca polega na wspólnym rozwiązywaniu problemów, dzieleniu się pomysłami i spostrzeżeniami. Pracują w oparciu o własne doświadczenia, a także przy pomocy ekspertów zewnętrznych.  Siecią kieruje koordynator.

 

Sieć współpracy i samokształcenia, tak jak inne zespoły, posiada swoje cele. Należą do nich:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
  • analiza przykładów dobrych praktyk,
  • poszerzenie kompetencji uczestników,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,
  • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Sieć jest społecznością uczącą się. Poprzez dyskusję oraz wymianę doświadczeń uczestnicy poszerzają swoje kompetencje. Działania sieci angażują wszystkich członków w proces uczenia się. Dzięki temu mogą zdobywać wiedzę z innymi i od innych.
W sieci można liczyć na wzajemne wsparcie. Poprzez rozwiązywanie problemów z życia codziennego proces uczenia oparty jest o praktykę, co daje większe efekty w docieraniu do uczniów i owocuje postępami w ich edukacji.

Współpraca w sieci wywołuje efekt synergii. Polega on na tym, że suma korzyści wygenerowanych przez zespół jest większa niż generowana przez poszczególne jednostki. Praca zespołowa potęguje osiągane efekty. Uzyskujemy wartość dodaną, która jest rezultatem połączenia wiedzy, doświadczeń, umiejętności oraz starań pojedynczych osób. Zakładane cele oraz prawidłowe funkcjonowanie grupy jest możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi członków grupy, którzy mają przydzielone role i obowiązki oraz współpracują ze sobą.

 

Komentarze są wyłączone.