bip logo facebook logo

Wyniki konkursu „Magia żywiołów na Ziemi i w Kosmosie”

Sprawozdanie z zakończenia konkursów „Magia żywiołów na Ziemi i w kosmosie”

10 czerwca 2024 roku w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Magia żywiołów na Ziemi i w kosmosie”. Wydarzenie miało miejsce podczas Pikniku Naukowego „A to ciekawe”, który zgromadził tłumy miłośników nauki.

Uroczystość zakończenia konkursu rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku. Później nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Konkurs „Magia żywiołów na Ziemi i w kosmosie” skierowany był do uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie wcielali się w rolę naukowców i badali wodę!

W ramach konkursu uczestnicy  indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych nagrywali krótki film prezentujący jedno wybrane doświadczenie z żywiołem wody. Do filmu dołączone było słowne objaśnienie przeprowadzonego eksperymentu. Konieczne było również odniesienie przeprowadzonego eksperymentu  do astronomii bądź kosmologii.

Metoda eksperymentu wykorzystana w konkursie pozwalała na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, takich jak:

 • Zdobywanie wiedzy z wielu źródeł: Uczniowie musieli poszerzyć swoją wiedzę na temat wody, aby móc zaplanować i przeprowadzić eksperyment.
 • Planowanie działań: Dokładne zaplanowanie przebiegu eksperymentu było kluczowe dla jego sukcesu.
 • Rozwiązywanie problemów: Podczas eksperymentu mogły pojawić się nieprzewidziane problemy, które uczniowie musieli umieć rozwiązać.
 • Innowacyjne podejście: Zachęcano uczniów do kreatywnego podejścia do tematu i wymyślania oryginalnych eksperymentów oraz odniesienia ich do warunków panujących w kosmosie.

Nagrywanie filmu to dodatkowy sposób na rozwijanie u uczniów umiejętności miękkich, takich jak:

 • Prezentacja: Uczniowie musieli umieć jasno i zwięźle wyjaśnić przebieg eksperymentu i jego wyniki.
 • Współpraca: Praca w grupie nad filmem mogła rozwinąć umiejętności współpracy i komunikacji.
 • Kreatywność: Uczniowie mogli wykazać się kreatywnością w tworzeniu filmu i doborze materiałów.

Komisja konkursowa oceniała prace w oparciu o następujące kryteria:

  • Zgodność pracy z tematem konkursu
  • Cele przeprowadzonego doświadczenia
  • Materiały użyte do doświadczenia
  • Opis przebiegu doświadczenia
  • Opis obserwacji doświadczenia
  • Przedstawienie wyników doświadczenia
  • Oryginalność i innowacyjność pomysłu
  • Odniesienie do astronomii/ kosmologii
  • Wartość merytoryczna
  • Poprawność językowa

„Magia żywiołów na Ziemi i w kosmosie” okazała się niezwykle udanym przedsięwzięciem, Konkurs przyczynił się do rozwijania kreatywności, wyobraźni i poszerzania wiedzy uczniów o otaczającym nas świecie. Organizatorzy zapowiadają już kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.

 

Laureaci:

 • I miejsce: Amelia Ly Xuan, Bartosz Waszkiewicz – SP nr 2 w Legnicy

 • I miejsce: Karol Wierzbicki – Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach

 • II miejsce: Krzysztof Birnbaum – SP im. Janusza Korczaka w Biertowicach

 • III miejsce: Roksana Serwin – SP im. Bohaterów Walk o Niepodległość w Izdebniku

Wyróżnieni:

 • Judyta Kędziak – SP w Kleszczowie
 • Filip Ściężor – SP nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie

 

Protokół

Komentarze są wyłączone.