bip logo facebook logo

Warsztaty szkoleniowe nauczycieli techniki.

W piątek 4 XI 2022 r. w Zbylitowskiej Górze odbyło się szkolenie warsztatowe dla nauczycieli techniki z 4 powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.  Przed szkoleniem nastąpiło oficjalne otwarcie Szkolnej Pracowni Technicznej, powstałej dzięki rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości”. Nauczyciele zobaczyli jak pracownia została zorganizowana i wyposażona oraz uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych. Podczas warsztatów nauczyciele mieli możliwość pracy różnymi narzędziami i z różnymi grupami materiałów w oparciu o wykonawstwo projektu technicznego, wielomateriałowego pod nazwą „ Przybornik”.  Warsztaty miały na celu pokazać jak praktycznie realizować podstawę programową przedmiotu Technika w środowisku technicznym ucznia. Szkolenie prowadził autor podstawy programowej Pan Witold Jakubek.

Oficjalnego otwarcia pracowni dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze Pan Rafał Wnęk i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku Pan Tomasz Gurgul.

Warsztaty przygotował i współprowadził doradca metodyczny przedmiotu technika Pan Jarosław Wytrwał – PCE Brzesko.

Komentarze są wyłączone.