bip logo facebook logo

Spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach sieci.

 

W październiku w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyło się spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz innych zainteresowanych nauczycieli z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia pt.: „Zmiany w przepisach prawa oświatowego w 2022 roku. Czy każdy ma wpływ na kształtowanie naszego wspólnego otoczenia?

W takich spotkaniach, jak zawsze, uczestniczyły osoby, które chciały podnieść poziom swoich kompetencji, poszukiwały wiedzy i inspiracji. A nasze doświadczenie zawodowe oraz aktualizacja wiedzy na takich szkoleniach to najlepsze połączenie, to klucz do rozwoju zawodowego, do bycia skutecznym w swoim zawodzie.

 

W pierwszej części spotkania omówiliśmy miejsce doradcy metodycznego w systemie doskonalenia nauczycieli. Skupiliśmy się na 4 najważniejszych obszarach:

 • powierzanie zadań doradcy,
 • podstawowe zadania doradcy metodycznego i formy ich realizacji,
 • zadania doradcy związane z oceną pracy nauczyciela i procedurą awansu zawodowego,
 • sieci współpracy i samokształcenia.

Najważniejsze wnioski, które wysnuliśmy to:

 • Zadanie doradcy metodycznego polega w szczególności na wspieraniu nauczycieli w skutecznym nauczaniu, które z kolei zależy od dobrej strategii działania. Czyżby strateg? 😊
 • Doradca metodyczny zajmuje się metodami nauczania treści, poszukiwaniem dróg (sposobów) racjonalnego działania tak, aby uczniowie w sposób przystępny i różnorodny otrzymali i opanowali dane treści.
 • Najlepszą formą współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych są: ciekawe zajęcia otwarte, trafione w punkt formy doskonalenia, dyskusje, wymiana doświadczeń, dzielenie się ciekawymi i innowacyjnymi projektami, a także współpraca z instytucjami i placówkami oraz pracodawcami.
 • Zaproszenie uczestników spotkania na platformę e-learningową Moodle Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Sieć – czyli współpracujące zespoły nauczycieli z różnych szkół w ramach wybranego/wybranych zagadnień. Jest to metoda wspierająca wymianę doświadczeń, kontaktów i dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami.

 

W kolejnej części spotkania w praktyczny sposób omówiliśmy zmiany w przepisach prawa oświatowego, które nastąpiły w 2022 roku.

 

Poruszyliśmy zagadnienia dotyczące:

 • zatrudniania nauczycieli specjalistów,
 • zdarzeń, które powodują zawieszenie zajęć. Kiedy i w jaki sposób należy zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Co należy ująć w Statucie Szkoły odnośnie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • godziny dostępności,
 • stopni awansu zawodowego według nowych zasad, regulacji przejściowych do 2027 r. i oceny pracy nauczyciela.

 

Źródło:www.specjalni.pl.

 

Drugą część spotkania pt.: Czy każdy ma wpływ na kształtowanie naszego wspólnego otoczenia? poprowadziła mgr inż. architekt krajobrazu Pani Natalia Paprota. Odpowiedzieliśmy wspólnie na pytania:

 • Czy ważne jest, aby najbliższe otoczenie, miejscowość, miasto dobrze wyglądało?
 • Czy przestrzeń w Polsce jest uporządkowana czy chaotyczna?
 • Czy wygląd otoczenia ma znaczenie?
 • Jakie są bolączki przestrzeni publicznej?

 

Omówiliśmy zagrożenia wynikające z umieszczania chaotycznych reklam w przestrzeni publicznej (bilbordów, słupów ogłoszeniowych, podświetlanych tablic reklamowych).

 

 

Pani Natalia wyjaśniła nam teorię rozbitych okien (rozbitej szyby), która zakłada, że brak reakcji na łamanie mniej ważnych norm społecznych, np. tłuczenia szyb w oknach w danej dzielnicy, sprzyja wzrostowi przestępczości i łamaniu innych norm na zasadzie zaraźliwości.

 

 

Następnie zastanowiliśmy się, jak wspólnie z uczniami możemy współtworzyć i chronić krajobraz. Przykładowe działania to: sadzenie roślin, przygotowywanie bomb nasiennych, murale wykonywane przez uczniów, ogródki szkolne.

 

Szanowni państwo,

mam nadzieję, że było to dla Was wartościowe i interesujące spotkanie. Życzę Wam, abyście rozwijali kreatywność swoich uczniów i tak organizowali proces kształcenia – swoje lekcje, aby sprzyjał on tworzeniu… zastosowaniu zdobytej wiedzy, a nie odtwarzaniu jej. Do zobaczenia w listopadzie!

 

Katarzyna Ćwiąkała – doradca metodyczny z obszaru kształcenia zawodowego

 

Komentarze są wyłączone.