bip logo facebook logo

Szkoła w dobie pandemii – wsparcie nauczycieli w zdalnym kształceniu.

25 marca 2020 roku powstało opracowanie „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcja naukową dr hab. Jacka Pyżalskiego. Wydawnictwo to jest darmowym e-bookiem dostępnym po podaniu swojego adresu       e-mail i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tego e-maila) pod adresem https://zdalnie.edu-akcja.pl/.

Jest to publikacja o tym, jak edukacja zmieniła się w ostatnim czasie, i o tym, że każdy z jej beneficjentów (nauczyciel, uczeń, rodzic) musiał podjąć nowe wyzwania i zmierzyć się (w trybie natychmiastowym) z zupełnie nową rzeczywistością szkolną .
Ten zbiór tekstów różnych autorów (m.in. Marka Kaczmarzyka) zawiera charakterystykę sytuacji psychologicznej dzieci i młodzieży w obecnym czasie i sposoby uwzględniania tego aspektu w pracy   z uczniami; elementy dydaktyki zdalnego nauczania; analizę relacji nauczyciela z uczniami i ich rodzicami oraz kontakty rówieśnicze; opis zagrożeń wynikających z różnych czynników „nierówności cyfrowych” oraz wskazówki jak nauczyciel może zadbać sam o siebie.

Warto przeczytać!
Dobrej lektury!

Lidia Okrzesa

Komentarze są wyłączone.