bip logo facebook logo

Edukacja zdalna- pierwszy miesiąc pracy w nowej rzeczywistości.

Kochani nauczyciele!

Zbliża się pierwszy miesiąc, odkąd zostaliśmy rzuceni w zupełnie inny świat realiów edukacyjnych. Dla większości z nas nauczycieli jest to świat, nieznany, obcy, nieprzyjazny. Nie wiem czy Państwo zdajecie sobie w pełni z tego spraw, ale w tym świecie nasi uczniowie byli już dawno i czekali na Nas. Mam na myśli świat online. Nauczyciele i polska szkoła stanęła przed bezprecedensowym wyzwaniem: zastąpienia w ciągu kilku dni tradycyjnego, głównie frontalnego nauczania kształceniem na odległość. Jak z tej próby wychodzimy? Myślę, że całkiem dobrze. I uważam, ze należą się Państwu wyrazy podziwu i szacunku. Po raz kolejny Polski Nauczyciel pokazuje, że na jego barkach spoczywa przeniesienie szkoły tradycyjnej w chmury, a raczej chmurę- iCloud.

Argument 1

Szkoła Tradycyjna i E-szkoła -to zupełnie różne modele organizacyjne szkoły, odmienne metody pedagogiczne i inne zastosowania technologii cyfrowych w uczeniu. Mimo, że niektórzy nauczyciele eksperymentowali z nowymi technologiami na swoich lekcjach, a do szkoły wprowadzono dzienniki elektroniczne to jednak wciąż za mało, aby mówić o E–learningu.  Tymczasem od nauczycieli, uczniów i ich rodziców wymaga się, aby realizowali – jakby nic się nie zmieniło- te same założenia programowe (słynna podstawa programowa), stawiali oceny, zadawali zadania i pilnowali ich wykonania. Stąd uzasadnione pretensje rodziców odnośnie tego jak wyglądają zdalne lekcje, oparte w istocie na wysyłaniu plików pdf z zadaniami do wykonania przez uczniów. Efektem było „padanie” serwera e-dziennika lub mnogość kont pocztowych na które uczniowie przesyłali prace. Czy winni są nauczyciele?

Argument2

Trzeba stworzyć warunki techniczne i organizacyjne dla prawdziwego zdalnego nauczania, do kontaktu nauczyciela z klasą – prowadzenia lekcji online, do interakcji między uczniami, do indywidualizacji opieki nad uczniami. Musimy starać się wyrównywać szanse uczniów, bo grozi nam niebezpieczne rozwarstwienie społeczne – pogłębienie się nierówności. Rozwiązaniem są zintegrowane platformy edukacyjne lub biznesowe adoptowane na potrzeby szkół. Czy wiedzą państwo na ilu takich platformach można pracować? Oto link do Top 200 narzędzi do nauki 2019 https://www.toptools4learning.com/ i ciągle powstają nowe. Część z nich jest Państwu znana i sądzę, że w obecnych czasach przynajmniej jedną z nich stosujecie. Mimo, że nie było szkoleń! Tak to Wasza praca po godzinach i samokształcenie, pewnie i własne środki finansowe, aby w tej kryzysowej sytuacji być z naszymi uczniami. Za to należy się Wam podziękowanie i szacunek.

 

Argument 3

Ciągłe i permanentne niedofinansowanie polskiej szkoły boleśnie ją dotyka właśnie teraz. Pracujemy na własnym sprzęcie domowym i na własnym dostępie do internatu. Bardzo podobnie funkcjonują nasi uczniowie, często na laptopie pożyczonym ze szkoły lub od rodziny. Dostaję sygnały, że może to być dostęp mobilny do Internetu, który przy włączeniu kamery bardzo drenuje kieszeń. Niektórzy nasi podopieczni nie mają Internetu w ogóle. Należy wnosić do decydentów o zakup laptopów, drukarek, kamer, osprzętu i służbowego oprogramowania dla nauczycieli, ale też i dla uczniów z rodzin w gorszej sytuacji materialnej. W następnym kroku należy rozważyć studio internetowe w szkole, dzięki któremu nauczyciele mogliby nagrywać i udostępniać lekcje – webinaria, dostępne dla wszystkich uczniów. Widzę uśmiech na Waszych twarzach. Ale przecież przeglądając popularnego YT znajdziecie tych nauczycieli, którzy we własnych pokojach nagrywają filmiki szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, aby podołać tej sytuacji. Na polskiego nauczyciela można liczyć i za to Wam dziękujemy. Co do samego Internetu to właśnie teraz z całą mocą widać czym jest Internet szerokopasmowy, a przed nami rewolucja 5G i Internet Wszechrzeczy. Nie uciekniemy przed tym i to też będzie na naszych barkach.

 

Argument 4

Pomoc dla nauczyciela i dyrektora szkoły. Mam na myśli pomoc realną, rzeczywistą, a nie tylko w formie rozporządzeń i innych aktów prawnych. Potrzebne jest kompleksowe wsparcie doradcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół w postaci punktów konsultacji zdalnych, takie help desks z żywym doradcą. Zapraszam więc do Nas, przynajmniej na dyżury SKYPE  do doradców metodycznych, gdzie będziemy mogli Wam udzielić potrzebnego wsparcia i być może wspólnie rozwiązać Wasze problemy z nauczaniem zdalnym.

Tych kilka argumentów pokazuje jak ogromną pracę wykonaliśmy w ciągu tego miesiąca.

Proszę WAS – BĄDZCIE WYROZUMIALI DLA SIEBIE. Zostaliście postawieni w bardzo nietypowej sytuacji. W bardzo krótkim czasie, z dnia na dzień zmieniły się realia Waszej pracy, musieliście zastosować nowe narzędzia i nowe metody pracy, macie prawo popełniać błędy.  Nie bójcie się zadawać pytań, nie bójcie się zdobywać nowych umiejętności i  korzystać z technologii, a przede wszystkim jeszcze raz BĄDZCIE WYROZUMIALI DLA SIEBIE!!!

A na koniec kilka punktów o specyfice nauczania on-line:

Jest na pewno INNA niż lekcje w szkole, ponieważ:

  • Nie ma kontaktu wzrokowego i odbierania sygnałów od ucznia
  • Ciężko stwierdzić, że ktoś się zgubił lub ma problemy i nie nadąża
  • Występują problemy techniczne( nie widzę, nie słyszę, a gdzie to jest itd.)
  • Skupiamy się na własnym ekranie- nauczyciel również
  • Utrudniony jest kontakty 1:1 z uczniami, gdy każdy chce mówić
  • Często zachodzi potrzeba prowadzenia zajęć i równoczesnego czatowania
  • Nie można stwierdzić czy uczeń podczas lekcji nie gra np. w angry birds

Kochani, tak naprawdę w nauczaniu zdalnym ważne jest przywrócenie relacji międzyludzkich i spotkania ze swoim nauczycielem, a także podjęcie aktywności przywracających wspólnotę społeczności szkolnych i klasowych. Pewnie już zauważyliście jaki entuzjazm pojawił się, gdy po kilku tygodniach można było usłyszeć, a może i zobaczyć nauczyciela i koleżanki i kolegów z klasy. Wykorzystajmy te momenty, bo przecież wrócimy w mury szkolne, a zdobyte nowe i umiejętności i kompetencje poprowadzą nas jak mówili starożytni „per aspera ad astra”, czego Państwu i sobie życzę.

Autor: mgr Jarosław Wytrwał

Doradca metodyczny- technika

 

Źródła:

  • Przemyślenia własne
  • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
  • Mariusz Kędziora – ewangelista.IT
Komentarze są wyłączone.