bip logo facebook logo

Rekrutacja – projekt grantowy „Doskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”

 

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację na szkolenia w ramach projektu grantowego „Doskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”. Projekt daje możliwość poszerzenia wiedzy w tematyce:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
 3. Metodyka edukacji zdalnej;
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
 5. Narzędzia edukacji zdalnej;
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
 7. MS Teams;
 8. Zoom;
 9. Google Meet;
 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Uczestnicy biorą udział w 5 modułach szkoleniowych, z czego dwa są obowiązkowe – szkolenie z zakresu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Metodyki edukacji zdalnej.

Chętnych prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 14 67 40 989. Przy rejestracji na szkolenie należy podać wybrane moduły szkoleniowe.

Komentarze są wyłączone.