bip logo facebook logo

Rozpoczęcie projektu grantowego

W dniu 15.03.2022 r. rozpoczynamy projekt grantowy pt.: „Doskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość
z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”.  Ma on na celu podniesienie jakości kształcenia w formie zdalnej oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komentarze są wyłączone.