bip logo facebook logo

Konferencja : „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało gruntowne zmiany w edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2023 r. Wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który ma zastąpić dotychczas realizowany przedmiot podstawy przedsiębiorczości, będzie wyzwaniem (m.in. organizacyjnym i merytorycznym) dla nauczycieli, dyrektorów, organów prowadzących szkoły, jak i dla uczniów.

 

W związku z tym 16 lutego Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zorganizowały

konferencję „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”.

 

Celem konferencji było wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przygotowaniu się do zmian jakie nastąpią w przyszłym roku szkolnym. Prowadzący przekazali bieżące informacje o planowanych zmianach w podstawie programowej. Wskazali również w jaki sposób Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, będzie wspierała nauczycieli w przygotowywaniu się, a następnie realizacji nowego przedmiotu w szkołach.

 

Celem konferencji było również wskazanie nauczycielom szkół podstawowych w jaki sposób, w ramach już prowadzonych przedmiotów, można przygotować uczniów do istotnych zmian z jakimi spotkają się w szkołach ponadpodstawowych.

 

Konferencja była również inauguracją dwóch projektów edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej uczniów oraz wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach: „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” i „Porwani przez Ekonomię”.

Punktem wyjścia do realizacji projektów na platformie internetowej jest książka „Ekonomia dla ciekawych” profesora Witolda Orłowskiego oraz materiały edukacyjne inspirowane książką autorstwa Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”, którą otrzymali uczestnicy konferencji.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.