bip logo facebook logo

Konferencja dla nauczycieli techniki „Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika”.

24 kwietnia 2023r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się konferencja szkoleniowa organizowana pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, której tematem były zmiany w podstawie programowej techniki. Konferencja, która kierowana była do nauczycieli tego przedmiotu zgromadziła na sali  ponad 30 uczestników, a transmisja on-line umożliwiła uczestnictwo kolejnym 50 zainteresowanym z całego województwa.

Planowane zmiany dotyczyć będą realizacji treści związanych z wychowaniem komunikacyjnym.  Warunki i sposoby realizacji tego przedmiotu zebranym nauczycielom przybliżył autor podstawy programowej techniki, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki Pan Witold Jakubek.
Przedstawił on wymagania szczegółowe oraz zmiany wynikające z pojawienia się nowych urządzeń wykorzystywanych szczególnie przez młodych uczestników ruchu drogowego.Za szczególnie ważne uznał również psychofizyczne i społeczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym.

Pan Witold Jakubek zwrócił również uwagę na konieczność wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych dotyczących sposobu pracy z uczniami  metoda projektów technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych w tworzeniu pracowni technicznych w szkołach.

Konferencję poszerzono o  wystąpienie doradcy metodycznego Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku Pana Jarosława Wytrwała na temat zmian w  procedurach organizacji egzaminów na Kartę rowerową.

Dopełnieniem tego spotkania była miła atmosfera, aromatyczna kawa i pyszne ciasto.

 

Komentarze są wyłączone.