bip logo facebook logo

Zdalne nauczanie z matematyki – przykład dobrych praktyk

Jednym z możliwych sposobów zdalnego nauczania jest wykorzystanie bezpłatnej platformy Khan Academy.

https://pl.khanacademy.org

Jest to niezmiernie popularny na świecie serwis posiadający w swoich zasobach filmy edukacyjne, krótkie artykuły i interaktywne ćwiczenia, przede wszystkim z matematyki, ale także z fizyki, chemii, biologii, ekonomii i finansów, historii świata, gramatyki angielskiej i informatyki. Jednak jedynie matematyka opracowana jest na każdym poziomie edukacji, pozostałe przedmioty to poziom raczej szkoły średniej.

Z platformy w ogólnodostępnym zakresie mogą korzystać uczniowie, rodzice (dla wsparcia swojego dziecka) i nauczyciele. Ale można również zorganizować swoją klasę (lub klasy) i poprzez dobór odpowiednich materiałów, treści, zagadnień śledzić postępy swoich uczniów, zlecać im zadania domowe (określając także termin i czas na rozwiązanie).

Cała aktywność dzieci na platformie jest poddana procesowi gamifikacji – za każde poprawnie wykonane ćwiczenie, za obejrzenie filmu, za realizację wyzwań zdobywają one punkty i odznaki.

Aby rozpocząć pracę  na platformie należy zarejestrować się jako nauczyciel (wystarczy adres mailowy) i utworzyć klasę, dla której system wygeneruje kod. Uczniowie po swojej rejestracji wpiszą ten właśnie kod i zostaną dopisani do danej klasy. Jeśli mają mniej niż trzynaście lat to rodzic musi założyć konto swojemu dziecku i w ciągu 7 dni potwierdzić jego aktywność.

A później to my, nauczyciele, zdecydujemy jakie umiejętności chcielibyśmy poćwiczyć z uczniami i jakie w  tym celu zadać uczniom zadania wybierającz bogatych zasobów.

 

 

 

Widzimy postępy uczniów

Śledzimy ich aktywność (w tym czas)

 

Widzimy czy i który uczeń zaledwie podjął próbę, a który jest biegły w danej aktywności

Doświadczam pracy z platformą Khan Academy, nie jest doskonała (chociaż nie wiem, czy coś jest doskonałe) zdarzają się ćwiczenia w języku angielskim (polecam wówczas uczniom korzystanie z translatora), brakuje mi bezpośredniego kontaktu z uczniami, nie wiem tak naprawdę, czy dziecko samo pracowało, czy rodzice pomagali i w jakim stopniu (a może to pozytywny efekt). Dostrzegam jednak dużo dobrego: włączyłam rodziców w tę edukację (także w aktywność w Sieci), proponuję różne metody podejścia do omawianego zagadnienia, uczniowie niczego nie drukują, zadanie odrabiają w czasie dla siebie dogodnym (przed 18.00), widzę ich aktywność i postępy, mogę indywidualizować nauczanie.

I na koniec taka historia: dzisiaj rano wychowawczyni jednej z klas, w której uczę zgłosiła mi, że mama ucznia prosi o mniejszą ilość zadań. Skontaktowałam się z Panią i po krótkiej rozmowie wyjaśniającej, przybliżeniu takiej metody pracy, zaproponowaniu zmniejszenia ilości zadań dla dziecka mama wycofała się ze swojej prośby.

Gdyby ktoś z Państwa chciał doświadczyć pracy na platformie Khan Academy i potrzebował wsparcia zapraszam do kontaktu.

Lidia Okrzesa
doradca metodyczny z matematyki

tel. 609 587 979

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.
Szkolenia