bip logo facebook logo

Zakończenie projektu grantowego

 

Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku
w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległoś
ć realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu granowego pn. Doskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt realizowany był od marca do czerwca 2022 r. we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
w partnerstwie z CIE w trybie nadzwyczajnym. Ukierunkowany na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Wsparciem zostało objętych 159 dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli. Szkolenia obywały się w formie stacjonarnej w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku oraz online za pomocą platformy Clickmeeting. Poza szkoleniami uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu tematyki prowadzonych szkoleń. Łącznie przeprowadziliśmy 56 szkoleń oraz 61 godzin doradczych. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej mogliśmy zakupić sprzęt w postaci m.in. laptopa, kamery, mikrofonów, który pozwolił na stworzenie profesjonalnego studia do prowadzenia szkoleń online.

W  ramach projektu zostały przygotowane dwa pakiety materiałów dydaktycznych zawierające scenariusze lekcji z zakresu kształcenia na odległość. Pierwszy, skierowany do szkół podstawowych, obejmuje materiał z przedmiotów: język polski, technika i matematyka. Drugi pakiet obejmuje materiały dla szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów: fizyka, wychowanie fizyczne i kształcenie zawodowe. Materiały zostały poddane analizie przeprowadzonej przez ekspertów oraz zaakceptowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Wszystkim dyrektorom, nauczycielom szkół i przedszkoli uczestniczącym w projekcie życzymy satysfakcji zawodowej. Mamy nadzieję, że zdobyte kompetencje w zakresie kształcenia na odległość umożliwią Państwu swobodne korzystanie
z dostępnych możliwości.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli szkolenie i życzymy powodzenia w dalszej pracy!

Komentarze są wyłączone.
Szkolenia