bip logo facebook logo

Projekt grantowy „Doskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”

 

Projekt grantowyDoskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Powiatowe Centrum Edukacji z Brzesku realizuje projekt grantowy dotyczący wsparcia nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość. Jego celem jest:

– wsparcie kadr Ośrodka w zakresie przygotowania nauczycieli szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej,

– wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,

– przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Do projektu  zgłosiło się 159 nauczycieli. Każdy z uczestników rozpoczął już szkolenia
z zakresu kształcenia na odległość. Spośród 12 modułów szkoleniowych do najczęściej wybieranych należały Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej oraz Narzędzia edukacji zdalnej.

Szkolenia zrealizowane są zgodnie z ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół
i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej.  Od kwietnia realizowane jest również doradztwo metodyczne w postaci konsultacji. Szkolenia oraz doradztwo odbywają się za pomocą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz platformy ClickMeeting, a także w formie stacjonarnej w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku. Nasza placówka została wyposażona w sprzęt, który umożliwia prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie.

Ponadto, nauczyciele uczestniczący w projekcie opracowują 6 pakietów materiałów dydaktycznych zawierających scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wszystkim dyrektorom oraz nauczycielom biorącym udział w projekcie życzymy owocnej nauki oraz podniesienia kompetencji zawodowych w obszarze kształcenia zdalnego.

Komentarze są wyłączone.