bip logo facebook logo

Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie, które załączamy poniżej. Są one także opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja.

1.Rozporządzenie MEN z 9.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

2.Rozporządzenie MEN z 9.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sustemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – uzasadnienie.

3.Rozporządzenie MEN z 10.04.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4.Rozporządznie MEN z 10.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostej systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – uzasadnienie.

5.2020_04_10_Harmonogram_egzaminów_i_rekrutacji_-_nowe_rozwiazania_komunikacyjne

6.2020_04_09_Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach

Komentarze są wyłączone.
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X