bip logo facebook logo

Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Inauguracja każdego roku szkolnego jest dużym wydarzeniem. Także w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku staramy się, aby tak właśnie było.

Takim oficjalnym otwarciem roku szkolnego 2022/2023 była dla nas konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji, a przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Celem tego projektu było podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących edukację zdalną w przedszkolach i szkołach. Biorąc pod uwagę, że w naszym ośrodku, w ramach tego przedsięwzięcia wzięło udział 60 szkół i przedszkoli, a przeszkolonych zostało około 280 nauczycieli, to niewątpliwie należy uznać, że założone cele zostały osiągnięte.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaszczycili nas swoją obecnością: Starosta Powiatu Brzeskiego pan Andrzej Potępa, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pani Janina Motak, członek Komisji Oświaty Rady Powiatu Brzeskiego pan Zbigniew Ruszaj oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, które brały udział w projekcie.
Gościliśmy również prowadzących szkolenia i nauczycieli doradców metodycznych.
Doradcy metodyczni, oprócz tego, że byli uczestnikami szkoleń, opracowali pakiet materiałów dydaktycznych – scenariuszy lekcji, które mogą być wykorzystane w kszatłceniu na odległość,
a zostały umieszczone na stronie internetowej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Warto z nich skorzystać bo każdy ze scenariuszy (z języka polskiego, techniki, matematyki, branży budowlanej, fizyki i wychowania fizycznego) jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, jest dostosowany do kształcenia na odległość, zawiera źródła danych i uwzględnia pracę z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Udział w konferencji był dla wszystkich ważnym wydarzeniem. Wysłuchaliśmy przemówień tak ważnych dla oświaty gości, wykładu pani Wiesławy Krysy dotyczącego wychowania i kształtowania postaw, refleksji prowadzących wykłady.

Ważne, że rozpoczęliśmy wspólnie.

Potrafimy dzielić się wiedzą, podejmować wspólne działania, stawiać sobie cele i wspierać się
w dążeniu do ich osiągnięcia.

Niech ta wspólna droga nas łączy.

 

Komentarze są wyłączone.