bip logo facebook logo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

16 września 2021 roku w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się konferencja: „Planowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz wykorzystaniem wniosków z nadzoru pedagogicznego własnej szkoły”. Inaugurująca nowy rok szkolny konferencja zorganizowana została wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie – filia w Brzesku i skierowana była dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z powiatu brzeskiego.

Spotkanie rozpoczął wicestarosta powiatu, pan Maciej Podobiński, który po przywitaniu  gości wygłosił krótkie słowo wstępu.

W pierwszej części prelegenci występujący na konferencji skoncentrowali się  na problemach nakreślonych w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Rozpoczęła swoim wykładem pani dr Małgorzata Mądry-Kupiec Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, która omówiła wybrane aspekty wsparcia psychologiczno -pedagogicznego w rzeczywistości szkolnej i środowiskowej. Kolejno głos zabrała pani Paula Ratusińska-Gromny, psycholog kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, która wprowadziła zebranych w psychologiczne aspekty powrotu do nauki stacjonarnej oraz zaprezentowała strategię jak wspierać uczniów i nauczycieli w okresie postpandemicznym.

W drugiej części konferencji dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, pan Jerzy Soska podzielił się dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Przedstawił plan nadzoru z wykorzystaniem analizy wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły na przykładzie ZSTiB w Brzesku.

Następnie dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku, pan Tomasz Gurgul omówił funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz  przedstawił doradców metodycznych pracujących w placówce. Z rolą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w aspekcie zagrożeń związanych z powrotem dzieci do szkół zapoznała zgromadzonych pani Ewa Dobranowska. Na zakończenie pani Alicja Koźmińska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku zaprezentowała ofertę placówki na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.

Konferencję podsumowała pani Janina Motak, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku, dziękując prelegentom oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w wymianie myśli i refleksji. Jednocześnie pani dyrektor zaprosiła do współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu brzeskiego.

Tradycyjna kawa i herbata stały się okazją do rozmów, w trakcie których uczestnicy wymienili się  doświadczeniami.­­­­­

 

Komentarze są wyłączone.
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X