bip logo facebook logo

Konferencja – Edukacja komunikacyjna dla nauczycieli przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową

W dniu 23.03 odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Adresatami szkolenia byli głównie nauczyciele, którzy w swoich szkołach przygotowują i egzaminują uczniów w zakresie zdobywania karty rowerowej. Dyrektor MORD w Tarnowie p. Paweł Gurgul przedstawił zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach.
Następny panelista, egzaminator MORD p. Robert Dorosz przedstawił podstawy prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie
i wydawanie karty rowerowej.
W dalszej części szkolenia nauczyciele zapoznali się z uwarunkowaniami psychospołecznymi i rozwojowymi dzieci, aktywizującymi metodami i formami pracy z uczniami podczas realizacji treści z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie zakończył naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Brzesku, nadkom. Tomasz Nosal przedstawiając praktyczne uwagi przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową oraz zachęcił uczestników do udziału wraz ze swoimi uczniami w zawodach BRD.
Komentarze są wyłączone.
Szkolenia