bip logo facebook logo

„Tu rodziła się Solidarność”

„Tu rodziła się Solidarność”

 

 

Wprowadzenie przez władze PRL podwyżki cen na artykuły spożywcze 1 lipca 1980 r., wywołało falę krótkich, spontanicznych, niekiedy kilkugodzinnych strajków. W lipcu największy zasięg przybrały na Lubelszczyźnie. Władze spełniały lokalne postulaty robotników, ale protesty obejmowały kolejne ośrodki. W połowie sierpnia zastrajkowała Stocznia Gdańska. Powstały 16 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił 21 postulatów, wśród nich żądanie wolnych związków zawodowych –
co zdobyło poparcie w setkach zakładów pracy w całej Polsce.

 

 

Wystawa plenerowa IPN TU rodziła się Solidarność została przygotowana w związku z obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie Solidarność
w niemal każdym zakątku naszego kraju.

Komentarze są wyłączone.