bip logo facebook logo

OCENIANIE UCZNIÓW I DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE.- SZKOLENIE ONLINE

24lut16:3019:30OCENIANIE UCZNIÓW I DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE.- SZKOLENIE ONLINE

Szczegóły wydarzenia

DATA: 24.02.2023

GODZINA : 16.30 – 19.30

CZAS TRWANIA : 4 GODZINY DYDAKTYCZNE

ADRESACI SZKOLENIA : NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

OSOBA PROWADZĄCA :  JOANNA POCIECHA

CENA : 80,00 ZŁ

 

TEMATYKA:

 • Wybrane przepisy prawa dotyczące oceniania i ocenianie w praktyce szkolnej.
 • Przepisy prawne dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych psychofizycznych potrzeb uczniów.
 • Dostosowanie wymagań dla uczniów posiadających:
 • – orzeczenie do kształcenia specjalnego
 • – orzeczenie do nauczania indywidualnego
 • – opinię PPP lub innej poradni specjalistycznej
 • – opinię lekarza o niemożliwości wykonywania wskazanych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym oraz nieposiadającym orzeczenia lub opinii ale skierowanych do udzielania ppp.  Zapisy na szkolenie: Ocenianie uczniów i dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia – kształcenie zawodowe. 24. 02. 2023  Więcej

  Czas

  (Piątek) 16:30 - 19:30

  Komentarze są wyłączone.